Berta Hernández

 
Informació legal

La web a la qual esteu accedint -www.begrafstudio.com- és propietat de la marca Begraf Studio. Les imatges i textos que apareixen en el portafoli són una mostra de projectes realitzats per a empreses, organitzacions sense ànim de lucre i institucions públiques clients de Begraf Studio.

Estem en tràmits de redacció sobre la informació legal i registre referent a aquesta web. Avancem que en relació al tractament i seguretat de les dades de caràcter personal, Begraf Studio guarda de forma confidencial y no transmet a tercers les dades facilitades per l'usuari al formulari de contacte o en la casella de subscripció.

El correu general de contacte de Begraf Studio és: hola@begrafstudio.com.

El correu de contacte per a altes, baixes o modificació de dades en la subscripció és: comercial@begrafstudio.com.