Berta Hernández

Informació legal

Pim, Pam, Pau

Maletes Tambali

Pim, Pam, Pau és el número les eines educatives "Tambali, Recursos per educar en valors" dedicat a analitzar els valors i la justícia social que es requereixen per a la construcció de la pau. L’acompanya una maleta amb material destinat a treballar amb nens i joves les activitats que es plantegen en el llibre. El disseny de la maleta és una síntesi dels diferents moviments socials i culturals que en les darreres dècades han fomentat la cultura de la pau.