Berta Hernández

Informació legal

1 no és igual a 1

Maletes Tambali

Activitats per compendre i combatre la desigualtat social és el número de la col·lecció "Tambali, Recursos per educar en valors" dedicat a analitzar el concepte de desigualtat, fent especial referència a aquella que té l’origen en la distribució desigual dels recursos. L’acompanya una maleta amb material apte per a treballar les activitats proposades en el llibre. El disseny de la maleta és fruit d’una anàlisi de diferents realitats culturals, tot fent referència als diferents països i entorns culturals que es descriuen en el llibre. Les ilustracions dels taulells de joc són de Jordi Borràs.