Berta Hernández

Informació legal

Botigues de Ciutat Vella

Ajuntament de Barcelona

Botigues de Ciutat Vella és una campanya de promoció de les associacions de comerciants del districte a les botigues per a que s’hi adhereixin i es beneficiïn de les ventatges d’estar associats. Els llistats amb les adreces de contacte s’agrupen en 4 folletons diferents, separats per barris. La imatge té un aspecte fresc i alegre, tot mantenint la gràfica marcada per la campanya general de promoció del comerç que promou l’Ajuntament de Barcelona a tota la ciutat.