Berta Hernández

Informació legal

(De) Construint Identitats

Maletes Tambali

La maleta (De)Construint Identitats acompanya l’eina educativa número 6 de la col·lecció "Tambali, Recursos per educar en valors". En aquesta ocasió la proposta educativa treballa sobre les identitats flexibles en el marc de la interculturalitat. Partint de la tècnica de l’scrap i de la recuperació de materials per al reciclatge, la gràfica de la maleta expressa els conceptes d’intercanvi, identitat i múltiples connexions que es treballen en les diferents activitats de la publicació.