Berta Hernández

Informació legal

Festa de les famílies

FaPaC

La festa la FaPaC és un event organitzat anualment per l’entitat amb la voluntat d’apropar-se als pares i mares dels alumnes de les escoles de Catalunya per a que coneguin millor la tasca que realitza l’associació i els serveis que ofereix d’una forma lúdica i festiva. Enguany s’hi organitzava una àmplia gama d’activitats a l’entorn de tres grans eixos: els Premis FaPaC, la salut i l’esport i la qualitat en l’educació.


veure projectes relacionats