Berta Hernández

Informació legal

Logo associatiu

SED

SED és la societat internacional més prestigiosa en el camp de la macroeconomia dinàmica. Els meetings anuals i la revista de la societat, Review of Economic Dynamics, són les dues activitats principals i quasi exclusives de la societat. S’ha redissenyat el logotip ja existent per adaptar-lo a la nova web associativa i a l’event del meeting.