Berta Hernández

Informació legal

Memòria 2015

Fundació Tot Raval

La Fundació Tot Raval és una plataforma formada per entitats socials, centres educatius, institucions culturals, associacions comercials i persones vinculades al Raval que treballen per a millorar la cohesió social, la convivència i la qualitat de vida al barri. Publica una memòria anual amb el resum d’activitats, objectius, línies d’actuació, balanç financer i llistat de col·laboradors de l’entitat.


veure projectes relacionats