Berta Hernández

Informació legal

Guia de recomanacions

Barcelona Activa

Guia de recomanacions practiques per a empreses per desitgin treballar en el sector públic. Defineix els nous models de contractació pública per afavorir la participació de les PIMES i explica de forma molt didàctica els procediments a seguir. El disseny de la publicació és minimalista, gràfic i clar per a reforçar la claredat de continguts i fer una lectura amena i entenedora: tamany i paleta de colors reduïda, jerarquia de mida en la tipografia, infografies sintètiques.