Berta Hernández

Informació legal

Un Tip de Viure

Escoltes Catalans

Catàleg de promoció de l’entitat. És un petit desplegable que, a mesura que s’obre, creix fins a arribar a la mida DIN A2 d’amplada. D’una banda, explica la filosofia i metodologia de treball de l’entitat i, de l’altra, les etapes educatives. A l’interior de la portada s’hi pot afegir un adhesiu estrellat amb les dades de contacte del grup.


veure projectes relacionats