Berta Hernández

Informació legal

Lligant Caps

Escoltes Catalans

En motiu del IV Congrés d’Escoltes Catalans es van publicar unes memòries que resumeixen els espais de debat i reflexió que es van crear amb l’objectiu de pendre conciencia d’allò que representa l’entitat, visualitzar els reptes de futur i crear noves propostes.