Berta Hernández

Informació legal

Eines d'AMPA

FaPaC

És una colecció que vol difondre recursos i eines útils a les AMPA sobre la gran diversitat d’àmbits i reptes de l’activitat associativa. Cada número és una guia de treball sobre una temàtica concreta. El disseny de la colecció, sintètic i sobri, segueix la línia de comunicació de la FaPaC.


veure projectes relacionats