Berta Hernández

Informació legal

La inversió estrangera

Barcelona Activa

Estudi financer sobre la inversió de capital estranger a la ciutat de Barcelona. La publicació segueix la línia editorial de l'entitat en quant a tipografia i disposició de la pàgina però s’ha deixat completa llibertat de disseny en quant a tractament de la imatge i gràfics.


veure projectes relacionats