Berta Hernández

Informació legal

Icones TESIS

SisInf

Disseny de les pantalles, les icones les botoneres per al software TESIS, programa de gestió per a centres hospitalaris. TESIS és un producte creat i comercialitzat per SisInf, empresa especialitzada en desenvolupar solucions per a sistemes d’informació sanitària.